31. dec, 2013

Jaarbesluit

Beste wensen!

Het is tijd om het jaar af te ronden.

De laatste dag van het jaar. Tijd om de balans op te maken, op te ruimen, en aan nieuwe uitdaging te beginnen. Wat de site betreft is die balans overwegend positief. We danken allen voor de reacties en opmerkingen en die blijven ook in de toekomst uiterst welkom.

De website is flink aangegroeid, alleen door de dagelijkse bijdragen aan het dagboek en de blog. Deze week nog hebben we een hele roman onder de titel ‘Sprokkelmaand’ er op gezet. De maand april van de scheurkalender is ingrijpend gewijzigd en up to date gebracht. Zo zijn er nog wel dingen bijgekomen.

Beeldmateriaal

Helemaal af is het niet.

Dat zal het pas zijn als we aan de maand mei gaan beginnen, met als gevolg dat die dan bovenaan gaat staan.

Er zijn ook onderdelen die stilletjes verdwijnen zoals nu weer met de links gebeurd is, en met een aantal archieven die de moeite van het meeslepen niet meer waard waren. We moeten op het aantal foto’s bezuinigen, vandaar dat de nieuwe roman ongeïllustreerd is gebleven.

We doen nu elke maand een overzicht en dat is te vinden onder ‘Per Maand’ in het menu van de website. Daar gaan telkens een hoop foto’s in zitten, maar dat moet dan maar even.

Ik ga nu nog de bijdragen van derden weghalen om meer ruimte te maken.

Ordening

De volgorde van het menu verandert lichtjes.

De dagboekbijdragen worden per jaar gebundeld.

Ook is het de bedoeling de drie romans onder elkaar te zetten, met het dagboek ervoor en de poëzie erachter. Het zijn dingen die meestal geleidelijk gebeuren en lezers die nieuw zijn hoeven dit niet te weten, maar ik zeg het maar even voor de trouwe fans.

Wat het volgende jaar betreft, zullen we zeer spoedig overgaan tot het plaatsen van die andere achtergebleven roman onder de titel ‘Alsem’ of “Vergif zit in de dosis.” Daarmee zijn de grote lappen uit de wachtcataloog dan wel onder de pannen en staan ze open voor een breed publiek. Het hoeft geen betoog dat elke gelijkenis met levende personen geheel toevallig en ongewild is.

Video

Ook kijken we uit naar video en audiofragmenten van onze deelname aan het project ‘Herinner de Toekomst.’ We hebben de toestemming bepaalde onderdelen op onze site te zetten. We benaderen met de site meer een meer een toestand van volledigheid. Veel meer zal er nadien wellicht niet meer bijkomen.

Ik ga zeker nog een aantal overblijvende maanden van de scheurkalender oppoetsen. Als dat klaar is, zal ik misschien ooit nog een keer aan iets nieuws beginnen. Tussendoor komt er altijd wel een gedicht bij of iets anders kleins. Ik ben de nacht van oude jaar van wacht en ik zal een nachtje overslaan wat het werken aan deze website betreft. Er komt morgen dus geen bijdrage. Daarom wens ik nu al alle lezers een uitdagend, boeiend en bevredigend 2014.

Mijn beste wensen voor het nieuwe jaar.