Nieuwsbrief: nu maandelijks

27. jul, 2013

Themapark

Wie de oude nieuwsbrieven nog eens wil zien, zoals die verschenen van oktober 2012 tot mei 2013, kan hierboven op ‘Themapark’ klikken (onderlijnd.)

20. aug, 2014

1307 Kunstgalerij

Een jaar geleden stonden we stil bij Kristien De Neve.

Parco del Buen Retiro, Madrid 2010. Dit formaat heet 'Foto.' Zie verder.

Meer nieuws

28. jul, 2013

1407 Angst

De meest recente maand wordt steeds bovenaan geplaatst. Een jaar later komen we opnieuw bij Kristien De Neve uit.

29. jul, 2013

Gedateerd

In het formaat 'nieuwsitem kan ik op een later tijdstip nog meer nieuws toevoegen. U kunt dan zien op welke datum dat is gebeurd.
Deze keer hebben we geen link geplaatst en de titel is dus niet onderlijnd.

Structuur van de nieuwsbrief

Sint-Sebastiaan, gezien in Madrid, maar ik weet niet meer waar.

 

Sjablonen

We zullen hier uiteenzetten hoe de structuur van een nieuwsbrief eruitziet.

De meeste nieuwsbrieven zijn volgens hetzelfde model opgebouwd.

Ze zijn samengesteld uit onderdelen, op basis van de sjablonen die de website-uitgever aanbiedt, en waar je niets kunt aan veranderen.

We proberen in elk onderdeel de mogelijkheden van het kader, zoals het aangeboden wordt door 123-website, optimaal te benutten. Dit  kader is beperkend, maar biedt ook mogelijkheden, die we proberen uit te buiten.

Nieuwsitem

Het begint meestal met een nieuwsitem. Zoals ook hierboven. Automatisch komt daar de datum van plaatsing te staan. Er is wel een link mogelijk naar een ander onderdeel van deze website, zoals het ‘Themapark’. De titels die een link bevatten zijn herkenbaar, omdat ze onderlijnd zijn.

Het tekstcorpus van het nieuwsitem is voorts onveranderlijk en er zijn dus geen alinea’s of tussentitels mogelijk.

Een nieuwsitem kan geen foto bevatten

Foto

De foto die u onder het nieuwsitem kunt zien is een apart onderdeel van de pagina. Hier is alleen plaats voor de foto zelf, met een legende. Ook hier kun je geen alinea’s of titels gebruiken.

We plaatsen graag een grote foto bij het begin, vergezeld van een legende, bij het begin, om te dienen als omslagbeeld.

Tekst en foto

Voor een iets langere tekst, waar titels en alinea’s voor nodig zijn kunnen we gebruik maken van het formaat ‘tekst en foto’. Dat is wat u nu leest.

De foto die we erbij plaatsen kan in verschillende plaatsingen en groottes  voorkomen, maar meestal kiezen we voor de middengrootte en plaatsen we die in de tekst, zoals hier rechts.

In de meeste nieuwsbrieven zult u een ‘editoriaal’ kunnen vinden, dat in dit tekstformaat vormgegeven is.

Dit woord is in Vlaanderen heel gewoon, misschien door de nabijheid van Frankrijk, maar in Nederland kennen ze dat niet zo. In principe gaat het om een column die door de hoofdredacteur van een blad of magazine wordt geschreven, als inleiding op de onderhavige aflevering.

Diashow

De diashow geeft de mogelijkheid vijf foto’s te plaatsen die elkaar op het scherm in een eeuwigdurende lus afwisselen, zie verder. Er is meestal per foto een titel, een uitleg en een link geplaatst.

Drie kolommen

In de drie kolommen kunnen we drie onderwerpen naast elkaar plaatsen, telkens met titel, foto en link naar een ander onderdeel van de website.

Lijn

Tussen twee items kunnen we een scheidingslijn plaatsen, zo vaak we willen.

Signatuur

We besluiten meestal met een signatuur, waarbij we telkens weer op zoek gaan naar een andere foto van onszelf.

  • De tempel van Debod

    Onder 'Van horen en ziens vindt u video en geluid. Onder meer de voorlezing van veertig sonnetten, door Dina Sonck, of het luisterspel (duurt een uur.)

  • Fontein

    Onder Fragile Lumière zijn Franse teksten opgenomen om de website een internationaal cachet te geven. Et pour les flamands la même chose.

  • Paleis

    We hebben ook een Engels hoekje klaar staan. Het is geheel vernieuwd en misschien de moeite waard voor wie het Engels machtig is.

Jongste telg

20. aug, 2014

1407 Angst

De meest recente nieuwsbrief had Angst tot thema en verscheen in juli 2014.

Met vriendelijke groet,

Dirk van Babylon