19. jun, 2016

Extremisme

Terreur

Terreur is het gevolg van extremisme.

Deze uitspraak zullen weinigen betwisten. We zouden ons de vraag kunnen stellen of we minder terreur zouden krijgen als we het extremisme konden verminderen. Ik geloof dat daar wel iets in zit. Als je dan weet dat extremisme het gevolg is van onwetendheid, ligt de oplossing voor de hand: de juiste kennis verspreiden, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

In het internettijdperk reist de onwetendheid even snel de wereld rond als de juiste informatie. De vooruitgang van de technologie brengt nog geen verbetering van de menselijke aard met zich mee. Er zijn altijd mensen met kwalijke bedoelingen geweest, en die krijgen nu ook al die middelen tot hun beschikking.

De enige mogelijke oplossing is dat de gematigden aan Westerse kant de handen in elkaar slaan met de gematigden in de Islamitische gemeenschap, om samen de extremisten in beide kampen een halt toe te roepen. Dan zouden we samen ook eens kunnen kijken naar de oorzaken van al dat extreme denken, en de voedingsbodem ervan, en dan kom je bijvoorbeeld uit bij sociale uitzichtloosheid, en bij de Westerse oorlogen in het Oosten die de afgelopen vijftig jaar de actualiteit beheersen.

Geweld voedt geweld, dat is een bekend fenomeen. Degenen die dromen van meer vrede in de wereld doen er goed aan, zich voor ogen te houden dat de mens zowel tot het goede als tot het kwade in staat is. Waaronder het extremisme. Ik denk dat de gematigden aan beide kanten elkaar moeten verstaan, des te meer omdat de extremisten van beide kanten elkaar al lang gevonden hebben, en in het discours dat ze hanteren, merkwaardige overeenkomsten vertonen.

Haat zaaien ten opzicht van andersgezinden, daar is het hen om te doen. Foute informatie en misvattingen verspreiden, en geweld gebruiken, ten einde verdeeldheid te zaaien en de gematigden uit elkaar te slaan, en tegen elkaar op te zetten.

De uitersten vinden elkaar in het vijandbeeld dat ze als het ware met elkaar uitwisselen en ze spinnen hun garen bij geweldexplosies en terroristische rampen. Ze houden elkaar een spiegel voor, maar ze hanteren wel hetzelfde model van de islam en hetzelfde model van het neokoloniale Westen.