18. jun, 2016

Aanslagen

Les extrêmes se touchent.

We beleven onthutsende tijden, waarin politiek geweld de actualiteit overheerst.

Vaak, maar niet altijd komt daarbij de Islam in beeld. Zo is gisteren de Britse politica Jo Cox vermoord, wellicht door een rechtse extremist, dat moet nog blijken, nu ik dit schrijf. God hebbe haar ziel

Dat bewijst nog eens mijn stelling, dat niet een bepaalde geloofsgemeenschap onze vijand is, maar wel de extremisten, en dan zowel de onze als de hunne. Ik verklaar me nader, en ik neem voor de gelegenheid een Westers standpunt in, dat niet langer echt het mijne is.

Als er in naam van de Islam geweld wordt gepleegd, dan komt dat van de extremisten, niet van de hoofdmoot van de gelovige bevolking. Wij hebben onze extremisten, die zich graag met islamofobe uitspraken laten opstoken. Zij hebben de hunne, die achterdocht ten opzichte van onze waarden verspreiden. Dat weerspiegelt elkaar.

Het gekke is dat zowel de moslimextremisten, als onze uiterst rechtse extremisten hetzelfde nare beeld van een strenge en doorgedraaide Islam hanteren, door de enen als heilsboodschap en door de anderen als funest afgeschilderd, maar het gaat vreemd genoeg om hetzelfde beeld, dat niet juist is.

Daarom doe ik zo vaak mijn best om een ander beeld te geven, maar ik heb niet het gevoel dat het overkomt. Er wordt zoveel onzin over de godsdienst in het algemeen en de Islam in het bijzonder verteld, dat ik er een dagtaak aan zou hebben dat allemaal recht te zetten. Ik werk al voltijds en ik kan dat niet opbrengen. Daarom alleen maar dit.

Het zou niet mogen gaan om een tegenstelling tussen het Westen en de Islam. Dat is een val waarin we niet mogen trappen. We kunnen de extremisten binnen de Islam niet verslaan zonder de instemming en de medewerking van de meerderheid onder de moslims. Wat dat betreft werkt de voortdurende en toenemende Islam-bashing van de afgelopen jaren alleen maar averechts, omdat het de rechtgeaarde moslim van ons vervreemdt en de extremisten nog meer wind in de zeilen geeft, die zullen zeggen: “Zie je wel, we zeiden het al. Het Westen wil de Islam vernietigen.”