7. jun, 2016

Decadentie

Goddelijk

Ik ben alle aanwezigen op het feest diep dankbaar dat ze erbij waren in hun bonte verscheidenheid. Nadien overviel me het gevoel dat het misschien niet zo evident was een verjaardagspartij te hebben met zoveel uiteenlopende leeftijden, geloofsovertuigingen, huidkleuren, geaardheden, spreektalen, nationaliteiten etc. Dat is nu net het mooie van onze samenleving dat we dit samen kunnen realiseren, maar kan het nog wel?

Vandaag is dat niet meer evident, omdat ons samenlevingsmodel onder druk staat, vanwege een steeds aangroeiende achterdocht bij de bevolking, niet alleen in ons land, maar in vele landen. Dat vind ik eigenlijk heel gek, maar het valt niet te ontkennen. Zeker met het oog op de moslims onder de aanwezigen, die overal met vooroordelen en argwaan af te rekenen krijgen, is het soms wel zorgelijk.

Maar nu even wat anders. Peter Campbell is speciaal uit Engeland voor het feest overgekomen. Wat is me dat toch een schat van een man, voorkomend en zorgzaam en nog steeds een aantrekkelijk figuur. Wat kan ik met die man kletsen zeg, en er komt nooit een moment van verveling.

Twee bejaarde nichten die eindeloos zitten te ouwehoeren. Het is altijd lachen.

We zijn samen naar het kasteel van Gaasbeek gaan kijken, waar een tentoonstelling liep onder de titel ‘divine decadence.’ Goed dat mijn echtgenoot daar even niet bij was, want hij zou zich wellicht dood ergeren, aan de troep die hier en daar neergegooid was om een decadente atmosfeer te scheppen. Het was wel een klein beetje goor.

Ik kon het wel hebben, want het past bij het onderwerp, de decadentie en hetgeen daaromtrent al gezegd, geschilderd en geschreven is. De tentoonstelling opent met een eindeloos herhaald filmfragment uit de film ‘Cabaret’, waarin Liza Minelli de gevleugelde woorden uitspreekt: ‘Divine decadence.”

Deze film uit 1972 heeft een immense invloed op mijn persoonlijke ontwikkeling uitgeoefend. Ik zag hem wellicht in 1974 samen met een schoolkameraad op wie ik verliefd was. Ik was nog geen twintig en dat kwam binnen.  Ik kocht de soundtrack, op een bandcassette, kun je nagaan welke tijd dat was. Door de muziek bleef de sfeer van de film nog lang nazinderen.