2. jun, 2016

Derde

Persoon

De derde persoon die ik uitdrukkelijk wilde danken in mijn toespraakje tijdens het geheime verrassingsfeest is mijn dochter Louisa.

Ze heeft dit jaar moeilijke beslissingen moeten nemen. Ik zal haar altijd in alles blijven steunen. Ik kan alleen maar hopen dat ze in mij gelooft, in dezelfde mate dat ik in haar geloof. Ik was bijzonder blij dat ze onder de aanwezigen was, want vanzelfsprekend is dat niet altijd geweest. Zij staat nu aan het begin van haar volwassen leven, voor allerlei keuzes die ze moet treffen en al de lessen die ze nog moet leren.

Alle ouders worden verscheurd op een bepaald ogenblik tussen de bescherming die je wil geven, en de noodzaak je kind los te laten. Je zou hen graag de teleurstellingen en de beschadigingen in het dagelijkse leven willen besparen, maar je mag hen ook niet beperken in hun ontdekkingstocht.

Het is een ingewikkelde wereld als je jong, en uit het lood geslagen bent.

We hebben als ouders alleen maar de taak de voorwaarden te scheppen waarin het jonge leven kan ontluiken en zich ontplooien, om hopelijk zijn of haar weg te vinden en een plaats in de maatschappij in te nemen die met je talenten en je eigen voorkeur overeenstemt.

Ik hoop dat zij in het feest, waar zoveel verwanten van de kant van mijn vader aanwezig waren het gelaat van haar grootvader heeft kunnen ontwaren. Zij heeft in het verleden nog niet zo vaak de gelegenheid gehad om al die familieleden die ik in Vlaanderen heb, eens bij elkaar te zien. De blik van mijn vader was ongemerkt aanwezig in de ogen van onze verwanten aan die kant van de familie, die in groot getal opgekomen waren. Ik hoop dat ze dat goed in zich heeft opgenomen, en ik denk van wel, aan haar reactie te zien. Ze heeft trouwens voor de micro het woord genomen en de zaal toegesproken. Ik was totaal verrast en de tranen nabij. Het is echt een dochter om trots op te zijn.

Het was een familiemoment van het hartverwarmende soort. Dat al die mensen daar bij elkaar waren en dat zij dat net als iedereen kon zien.

Het belang van de familiebanden neemt met de tijd niet af, maar toe. Dan toch in mijn geval.