29. mei, 2016

Oproep

Helaas behoort de wachtdienst tot de huisartstaken!
Herinner ik mij niet een spoedgevalpatiënt?
Een schriele man uit zeer ver land, een kleine vent,
Die krom van gal en pijn zijn ziel stond uit te braken,

En ziek te wezen met zijn ingevallen kaken,
In uitgewoonde maar bloedschone kaki tent,
Op negenhonderd meter van het Parlement,
Met mager vlees waaruit de steile botten staken.

Getroffen werd hij door koliekachtige krampen,
Omringd door vloed van lotgenoten overtallig,
Een lijdend mens in ‘t licht van halogeenspotlampen

Het onderzoek vond plaats te velde en schroomvallig.
Ik ben nog niet gewend aan deze tentenkampen.
Ik zwijg er van want anders word ik nog zwartgallig.

Datering 01/11/2001, met als voetnoot: Tijdens het proeven van de zalm werd ik weggeroepen voor een zieke asielzoeker.