23. mei, 2016

Gevangenis of paradijs

"De wereld is een gevangenis voor de gelovige en een paradijs voor de ongelovige."

Jalal ud-Din Rumi