17. mei, 2016

Bedankt

Verjaardagsgroeten

Ik ben echt zeer onder de indruk van het grote aantal vrienden dat dit jaar de moeite heeft genomen mij een gelukkige verjaardag te wensen. Het is balsem op mijn ziel, die het wel sneu vindt dat de eerste helft van mijn leven nu wel definitief voorbij lijkt te zijn, om het eufemistisch uit te drukken.

Er zijn te veel gelukwensen gekomen om elk van u persoonlijk te danken. Daarom bij deze een omvangrijke collectieve dank u wel.

Wat me vooral opvalt is ook dat het niet alleen de ‘usual suspects’ zijn die mij feliciteren, maar ook een groot aantal vrienden en vriendinnen die ik (nog) niet zo goed ken. Het is des te hartverwarmender. Ik neem dit mee en zal het niet vergeten. Hartstikke bedankt allemaal.

Het is vreemd, en het pleit toch voor het fenomeen van social media in het algemeen en voor facebook in het bijzonder, dat je op deze manier van een heleboel mensen, die je welllicht anders nooit zou hebben ontmoet, een positief geluid te horen krijgt.

Ik heb heel erg dankbaar voor het gevoel, dat ik me dankzij het internet vrij kan uiten, en mijn mening uit de doeken doen, zonder me af te vragen of er iemand zit op te wachten. Ik neem geen blad voor de mond en vertolk soms minder populaire standpunten. Ik vind dit vandaag meer dan ooit nodig.

We leven in een tijd waarin een aantal mensenrechten die we verworven waanden flink op de tocht komen te staan, en het is meer dan ooit nodig, meen ik, dat ook degenen die in de minderheid verkeren het woord nemen, om het publiek debat niet aan de Schriftgeleerden en farizeeën van vandaag over te laten.

Op die manier probeer ik een steentje bij te dragen tot een betere wereld, waarin iedereen zijn gaven en talenten vrij kan ontplooien en evenveel groeikansen als iemand anders krijgt. Dat ideaal is nog lang niet bereikt. Er is nog heel veel geweld en onderdrukking, zeker daar waar je dat het minst zou verwachten, met name in de gezinnen en op de werkvloer.

Bedankt dus iedereen die mij een hart onder de riem heeft gestoken bij mijn zestigste verjaardag. Ik ben vast van plan door te gaan zolang de gezondheid en de geest het toelaten. Klinkt het niet dan botst het. Ik ga het liefst voor de duidelijkheid.