15. mei, 2016

Gevarieerd

En divers

Rudi Dierick meent in naam van de Oemma te kunnen spreken, iets wat ik nog niet zou durven, wanneer hij die beschrijft als: “Een gemeenschap die nog steeds meent dat alles wat er in de Koran staat heilig en de absolute waarheid is, iets waaraan niet geraakt mag worden, en dus ook niet aan ‘de profeet’ die die hoogste wijsheid en waarheid als eerste verwoordde;”

Ik denk dat ik dat moet tegenspreken. Er is toch wel voldoende literatuur die aantoont, dat hoewel de tekst van de Koran onveranderlijk is, de interpretatie ervan steeds weer opnieuw moet geschieden. Ik denk dat dit de opvatting van de meerderheid van de moslims is.

Het is niet omdat je de Islam omhelst dat je geen fouten meer kunt maken. Ook al geloven wij dat we rechtstreeks toegang hebben tot Gods woord, blijven we feilbare mensen. Een moslim kan zich natuurlijk vergissen. Twee moslims ook, en zo verder, tot een hele groep, of een volledig land. Maar het is niet omdat een of meerdere moslims zich vergissen dat de hele Islam op de tocht staat.

Elk onderdeel van de moslimgemeenschap kan zich vergissen, maar de Oemma in haar geheel vergist zich nooit. Wat in de Koran staat, verandert niet. Maar de receptie van de Koran verandert wel, en ook de interpretatie. Het is een boek om beluisterd te worden en niet om te lezen. Het is poëzie van een hogere orde, dat de wreedheid van vroeger beschrijft om meer vrede in de toekomst te stichten. Het is een waarheid die zich bij elke beluistering opnieuw openbaart.

Door de snelle uitbreiding die de Islam voornamelijk de eerste eeuwen heeft gekend, en door de vermenging met binnenvallende krijgsvolkeren die na de militaire overwinning te hebben behaald, steevast het geloof van de overwonnen overnamen, omvat de Oemma een bonte verzameling van culturen en talen. Er zijn verschillende varianten van de Islam ontstaan en dat bewijst alleen maar hoe divers en gevarieerd de moslims allemaal bij elkaar zijn.

Niemand heeft de waarheid in pacht. Geen enkele mens kan beweren dat hij de raadsbesluiten van Allah kent. Degenen die dat wel doen, zijn doorgaans schadelijke individuen die niet alleen de mensheid maar ook de Islam schade berokkenen.

Hen tot maatstaf nemen van de geloofsgemeenschap is intellectueel even oneerlijk als Donald Trump tot maatstaf van de VS te nemen.