10. mei, 2016

Een

In verscheidenheid

Er is wel degelijk plaats voor meningsverschillen in de Islam.

Je kunt tegenwoordig geen krant meer openslaan of geen nieuwswebsite meer bezoeken zonder tenminste een opiniestuk omtrent de Islam tegen te komen. Iedereen heeft daar nu intussen wel al een mening over. De toon is niet overheersend positief.

Alleen jammer dat steeds hetzelfde beeld wordt opgeroepen van een extreme vorm van de Islam die het discours aan beide zijden overheerst. Het vreemde is immers dat die moslimextremisten hetzelfde beeld van de Islam ophangen als de moslimvreters die overal de kop op steken, en dat is een beeld dat je als fundamentalistisch en redelijk autoritair zou kunnen omschrijven.

Het is alsof de massale Islamkritiek die we hier te verwerken krijgen, onder meer door toedoen van rechts-extreem, waarvan Wilders het opperhoofd is, uit de salafistische pamfletten is overgeschreven. Dat beeld is nu gaan overheersen en dat brengt de overgrote meerderheid van gematigde moslims in een lastige positie.

Steeds meer opiniemakers vinden het blijkbaar steeds weer nodig de Islam ‘met al de zonden Israëls te overladen en als de zondebok de woestijn in te sturen, om een onheilspellend Bijbelcitaat te gebruiken. Ik wik mijn woorden.

Om even Rudi Dierick te citeren: “Voor de duidelijkheid, er zijn wel duizenden imams (vooral Indische) en tientallen korangeleerden die het terrorisme in politieke termen veroordeelden. Die veroordelen wel het geweld, maar voor de doctrinaire verantwoording ervan ligt dat heel anders. Geen enkele durfde het tot nu toe aan om de terroristen ook op hun eigen domein, het religieuze, te veroordelen, door ze als apostaat te beschouwen.”

Rudi zou namelijk een fatwa willen tegen de moslimterroristen. Dat die uitblijft roept bij hem allerlei vragen op, zoals: “Verraadt dat geen existentiële verscheurdheid binnen de oemma? Een gemeenschap die steeds heilig geloofde in de ‘éne’ islam, en waarvan de voorschriften (de sharia) niet zelden zo scherp en veroordelend zijn tegenover niet-moslims dat men aan ‘racisme’ moet denken?”