8. mei, 2016

Voor artsen

Levensles

We hebben een citaat vertaald, en wel van een van de grondleggers van de moderne geneeskunde. Thomas Sydenham (10 September 1624 – 29 December 1689) was een Britse arts en professor in de geneeskunde en werd wel eens de Engelse Hippocrates genoemd. Hij is de auteur van een boek, Observationes Medicae, dat meer dan twee eeuwen mee zou gaan als tekstboek van geneeskundestudenten.. Onder zijn grootste verwezenlijkingen is de oorspronkelijke beschrijving van de ziekte die naar hem is genoemd: Chorea van Sydenham, ook wel sint-vitusdans genoemd.

Daarnaast staat Sydenham ook bekend als enthousiast voorstander van het gebruik van opiumextracten.

 

We zijn nu aan een stuk over sint-vitusdans bezig, vandaar dat we bij hem terechtkwamen. In de marge van dat werk hebben we dit citaat vertaald, en hertaald moet ik zeggen, want een woordelijke vertaling is het niet geworden, ten voordele van een betere leesbaarheid voor lezers van vandaag. Het oorspronkelijke citaat staat hieronder.

 

“Indien je doel is, jezelf aan de zorg voor anderen toe te wijden, doe je er goed aan de vier volgende opmerkingen te overwegen.

Ten eerste dat jij op een dag ten overstaan van de Opperste Rechter rekenschap zult moeten afleggen over alle levens die aan jouw zorg waren toevertrouwd.

Ten tweede dat al je kunde, kennis en energie die je van God ontvangen hebt ten dienste van Zijn Glorie en het nut van het mensdom moeten staan, zonder winstbejag of het najagen van roem.

Bedenk ten derde, en dat even waar als mooi, dat je de zorg voor een schepsel hebt opgenomen, dat alle eerbied verdient, want om de waarde en de grootsheid van het menselijk geslacht op de juiste waarde te schatten, is de eniggeboren Zoon van God zelf mens geworden, om de menselijkheid met zijn Goddelijke waardigheid te adelen, en nog veel sterker, hij stierf om de mens vrij te kopen.

En ten vierde dat de dokter zelf ook een sterveling is. Probeer ijverig en teder het lijden van de patiënten te verzachten, wetende dat jij op een dag zelf patiënt kunt worden.”