5. apr, 2016

Publiciteit

Tele-geleid heb ik de beeldbuis aangestoken.

’t Begin kon ik niet zien. Het is vast geen gemis.

Ik viel te midden van een uitgestorven quiz,

Op breedbandtelevisie met de zwarte stroken.De achtergrondmuziek probeert ons op te poken,

Tot link van aardrijkskunde naar geschiedenis,

Een tamtamritme uit de oerwoudwildernis

Dan is de tijd van de reclame aangebrokenWedijverend voor onze aandacht op het scherm:

Het witste poeder en de droogste maandverbanden,

Dan komt het Nieuws met weer een Porsche in de berm.Het gaat maar door zonder ooit ergens aan te landen

Verhalen elke dag, geweeklaag en gekerm,

Van dode kinderen en uitgebrande panden.

Pasquino scheurkalender 22 oktober