3. apr, 2016

Openbaring

Interpretatie

We moeten gewelduitoefening en machtsmisbruik altijd en overal veroordelen, ontmaskeren en aanklagen. Zeker en vooral als het in onze eigen club voorkomt. Voor zover we tot een club behoren. Laat elke kerk en geloofsorganisatie de hand in eigen boezem steken en kijken of intern de zaken op orde zijn, maar niet elkaar me de vinger wijzen.

Dat de bedienaren van het geloof niet onfeilbaar zijn, en dat er in de naam van God de hele geschiedenis door wandaden zijn begaan, tast alles bij elkaar genomen het geloof zelf niet aan. Veel mensen blijven geloven ook als ze bedrogen uitgekomen zijn. Ze geloven misschien niet meer in de leer, of in de instellingen, maar ze zoeken nog wel naar Gods woord

Persoonlijk kan ik alleen maar zeggen dat ik de Openbaring aanvaard, wat nog iets anders is dan geloven. Met de openbaring bedoel ik de heilige schriften van de geestelijke afstammelingen van Abraham, met name de trilogie van Talmoed, Bijbel en Koran, die allemaal naar deze patriarch verwijzen.

Deze drie heilige schriften vormen samen een corpus, een lichaam van gewijde teksten, dat je op allerlei manieren kunt lezen. Om wat er staat, en om wat er niet in staat. Daar staat Gods woord dan ergens tussen in. Dat moet iedereen maar zelf interpreteren. Niet alles wat er staat, is letterlijk te nemen. Er staat voor iedereen wel een woord in, maar het moet niet voor iedereen altijd hetzelfde zijn.

Ik neem de Openbaring aan. Meer geloof heb ik niet. Datgene wat in elk van de drie heilige schriften wel voorkomt, zal het woord van God wel zijn. De rest berust op menselijke toevoegingen. Wat er gemeenschappelijk aan is, daar gaat het om, en dat is uiteindelijk een boodschap van mededogen en liefde. De enige manier die we hebben om deze wereld te verbeteren is te proberen liefdevol in het leven te staan, en de anderen met eerbied, ontzag en mededogen te bejegenen.

Hoe kwetsbaarder de ander is, hoe groter onze zorg moet zijn. Het is een gedachte die mijn dagelijks handelen richting geeft, en die een groot aantal keuzes in mijn leven heeft bepaald.