1. apr, 2016

Klerken

Verraad

Elke samenleving krijgt een gezwel aan het hoofd, een ontwikkelde bovenlaag die vervolgens het beste part van alles naar zich toehaalt. Krijg je weer een revolutie waarna een volgende elite opstaat die hetzelfde doet. Animal Farm van Orwell. Het  doet denken aan ‘la trahison des clercs’ van Julien Benda.

Het zijn de klerken die aan de bronnen zitten, die van de informatiestroom het beste misbruik kunnen maken om zichzelf te bevoordelen. Het pedofilieschandaal in de r.k. kerk is daar een extreem en licht scabreus voorbeeld van. Het verraad van de klerken is hier bijzonder schrijnend. Machtsmisbruik, leugens, uitbuiting en toedekking onder de mantel van het priesterkleed.

Als ik er boos om wordt, dan is het omdat dit het geloof aantast, net omdat het in naam van God gebeurt. De God van de Openbaring. Hetzelfde geldt voor het geweld van moslimterroristen. Natuurlijk veroordeel ik dat in dezelfde mate als iedereen van ons, en ik veroordeel het nog eens extra als het onder een religieuze vlag gebeurt. Zeker en vooral als het kwaad zogezegd door mensen van mijn eigen club wordt begaan, als gedoopte katholiek en moslim door eigen vrije keuze.

Dat maakt de misdaad nog veel erger en voegt godslastering toe aan het requisitoir. Ik kan me daar telkens weer over opwinden, juist omdat ik het serieus neem. Voor veel mensen is hun geloof het mooiste wat ze hebben. Als er nu misbruiken voorkomen, temeer als het om voormannen van de godsdienst gaat, en als dat kwaad ook nog eens vergoelijkt wordt, ja dan word ik heel boos op de Farizeeën en de Schriftgeleerden die Gods woord naar hun eigen hand zetten, en menen de waarheid in pacht te hebben.

Ik ben daar evenzeer tegen als wie dan ook, en nog meer omdat dit in naam God gebeurt, en daarmee het geloof zelf besmeurt.

Oeps ik begin te rijmen, als daar maar geen sonnet van komt.