Blog Zomer 2013

30. sep, 2013

De armenzorg in Nederland inspireerde zich reeds in de zeventiende eeuw op schilderijen zoals dit.

29. sep, 2013

Willy Vandersteen: De stalen bloempot.

28. sep, 2013

Oorspronkelijk wellicht bedoeld voor militaire versterking, gaandeweg ook het centrum van religieuze verering en een uitstekende plaats om naar de sterren te kijken: de Chaldeïsche ziggurat.

27. sep, 2013

1 Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij,
ook weenden wij als wij aan Sion dachten.
2 Wij hadden onze harpen gehangen
aan de wilgen die daarbinnen zijn.

3 Toen zij die ons gevangen hielden, daar woorden van een lied van ons verlangden,
en wie ons omvergeworpen hadden, blijdschap:
Zing voor ons een van de liederen van Sion!
4 zeiden wij: Hoe zouden wij een lied van de HEERE zingen
in een vreemd land?

5 Als ik u vergeet, Jeruzalem,
laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten.
6 Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte,
als ik niet aan u denk,
als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen
boven mijn hoogste blijdschap.

7 HEERE, denk aan de Edomieten,
aan de dag dat Jeruzalem viel,
toen zij zeiden: Haal neer, haal neer die stad,
tot op haar fundament!

8 Dochter van Babel, die verwoest zult worden,
welzalig is hij die u uw misdaad vergelden zal,
die u tegen ons begaan hebt.
9 Welzalig is hij die uw kleine kinderen grijpen
en tegen de rots verpletteren zal.

Herziene statenvertaling
27. sep, 2013
Boney M

Het youtube filmpje geeft een idee van het disco-reggae fenomeen.