Recyclage

18. sep, 2014

Maart 2013

We hebben hier een oude nieuwsbrief gekaapt, van 17 maart 2013, toen Paus Franciscus gekozen was. De plaatjes zijn gebleven, maar de teksten zijn nieuw. We hebben wel een link naar het thema van die tijd laten staan.

De extase van de Heilige Franciscus volgens Caravaggio

Editoriaal

De kerk blijft het moeilijk hebben met homoseksualiteit.

“We zijn ooit vertrokken van de platonische termen' het schone, het ware en het goede,' en de bedoeling was eigenlijk te verduidelijken, wat ons drijft om te schrijven, en om het geschrevene op een vrij toegankelijke website te zetten.”

Zo begon het editoriaal van de gekaapte nieuwsbrief uit 2013 die niemand zal missen. Geen kip die daar op let. Hoe dan ook zijn we deze maand in het straatje van de partnerrelaties gesukkeld, en aan dat onderwerp zal nooit een einde komen.

We beginnen met een casus omtrent Erwin en Abdel en we komen zo terecht bij de middagduivel, die geen duivel is maar een demon. Het verschil daartussen zullen we haarfijn proberen aan te tonen. Een grote hulp daarbij is Cornelis Verhoeven, Kees voor de vrienden.

We geven hieronder een paar afbeeldingen van de duivel weer zoals we hem uit de schilderkunst kennen.

 • Augustus 1687

  Duivelse dwingelandij. Maar ook een afbeelding van de Bachino van Caravaggio. Hoe de duivel zich soms van ons meester maakt.

 • Maart 2013

  De duivel aan de voet van het kruis. Over burnout, babytoerisme en de Thaise oplossing, zie het dagboek. James Ensor

 • De middagduivel

  Des middags kan de duivel ons overvallen en daar helpt geen lievemoederen aan.
  We hebben het er over in ons dagboek van september.

Van onze nationale schilder Antoine Wiertz: de romanlezeres. Bemerk de duivel in de linker beneden hoek die romans klaarlegt.

Met vriendelijke groet,

Dirk van Babylon