16. mrt, 2013

Huis clos

"
Jezus zei :
'Als jullie bidden, trek je dan in je huis terug,
sluit de deur en bid tot je Vader, die in het
verborgene is. En jullie Vader, die in het
verborgene ziet, zal je ervoor belonen.'

"

Matteus 6, 6