9. mrt, 2013

Vooruitgang

Hoofdstuk negen is toegevoegd.

Er zijn een paar inconsistenties in de titel weggewerkt, maar het is nog altijd nagenoeg honderd percent het manuscript van  1997.

Het krijgt stilaan vorm en veel commentaar is daar vandaag niet meer bij te geven.

Ik mag het met plezier herlezen, al zie ik hier of daar nog foutjes en dingen die anders hadden gekund. Maar ik kan nu niet alles nog eens gaan napluizen anders duurt het weer een jaar langer.

Hiernaast zien we een mystieke postzegel: Jan Ruusbroeck voor tien frank in het jaar 1981. Mijn promotiejaar. Vijfentwintig en op de bevolking losgelaten met een diploma en een stempel. Gelukkig is daar met de jaren heel wat ervaring bijgekomen.