27. feb, 2013

Frans

Op de Franse pagina kunt u kennis maken met Martial d'Etampes, een Franse mystieke auteur uit de zeventiende eeuw, voorafgaand aan Miguel Molinos.

Van hem hebben we geen afbeelding gevonden, alleen van zijn teksten. Het moet een Franciscaanse monnik zijn geweest, naar de heilige Franciscus van Assisi, de stichter van de minderbroeders.

Martial stelt voor "in God te duiken zoals vissen in het water." Het is een wildaad die niet veel meer nodig heeft dan enkele tedere liefdeswoorden, "zonder enige andere uitvinding om niets anders lief te hebben dan de liefde zelf, want niets is beter om een vuur aan te steken dan een ander vuur."

Dat volstaat, want "de tedere, pure en verliefde herinnering aan God omvat bij uitstek alle andere handelingen die je zou kunnen stellen zoals bijvoorbeeld het opstellen van een gebedsintentie."

De enige handeling bestaat er in zich passief over te geven, "Verlaat u op Zijn Wil om geen ander willen meer te ervaren." Want: "God is altijd aanwezig, vrede en rust in het middelpunt van zichzelf," zonder een bijzonder kenmerk te plakken op Hij die zegt: "Ik ben die ben."

Geduld is geboden, want hoezeer ook Bron van Genade, kan Hij alleen maar het goede bewerken in het kwaad dat hij toestaat ons te te beurt te vallen. Eindbestemming is een toestand "waarin je niets dan God in jezelf kunt herkennen door de Genade van Zijn Inwerking" terwijl we "niets dan God zien in alle dingen."