11. feb, 2013

Directeur de conscience

Arthur Broekhuysen ziet een doorlopende lijn van Teresa van Jesus (zeg maar Avila) en Jan van het Kruis naar Fransicus van Sales en zo verder naar Molinos.

Voor alle genoemden staat het buiten kijf dat het Katholieke geloof en onderwerping aan de Kerk onontbeerlijk zijn. En ze zijn het er ook over eens dat je eigenlijk een geestelijke leidsman nodig hebt. Toen was dat nog een biechtvader.