28. jan, 2013

De tien wijze maagden

Vertaald sonnet ter gelegenheid van Kerstmis 1686 (uit het Frans van broeder Robertus Antonius)

Snel nu vooruit in hagelwitte bruiloftsstoet,
Uit liefde voor één God in Adams borst ontloken,
Net als de vrouw die met de engel heeft gesproken
Genoeg gewacht, Hem toegesneld in vlees en bloed

Wij maagden treden gaaf de minnaar tegemoet
De lamp gevet en beide ogen diep geloken,
In ons hart is onaangeraakt een vonk ontstoken
Het woord is vlees en elke zonde uitgeboet

Zolang geloof en liefde in de harten gloeit
Verhult de schemering de maagden ongeschonden
Geduldig wachten zij tot Hij haar heeft gevonden

De olieschaarste heeft hen zowat uitgeroeid!
Genade heeft de Heer ons zondaars toegezonden
Het brandmerk van de waarheid in de ziel geschroeid.

Pasquino