22. nov, 2015

Tot afscheid

Nu, na dit zware boek wil ik niet dieper graven
Al is het soms gezet op een beladen toon
De schrijver is betaald te kárig hongerloon
Bedolven onder werk en geen genadegaven

De bronnen die de teksten hadden moeten staven
Zijn niet altijd vermeld in hoogsteigen persoon
Hun zij mijn dank, voor mij de te verwachten hoon
Wanneer de rechters zich aan deze teksten schaven

Zoveel papier is schade, jammer voor de bomen
Maar op een vel of zeven komt het hier niet aan
Al had ik graag een béter tijdverdrijf bekomen

Ik weet niet of ik ooit Molinos heb verstaan
Het is alsof ik zijn bestaan heb kunnen dromen
En kwade nachtmerries omtrent hem heb voortaan.

Pasquino