16. nov, 2015

1687

Het inquisitieproces rond Miguel Molinos, dat Europa wijd zoveel deining veroorzaakte, kon natuurlijk ook niet aan de aandacht van Pasquino ontsnappen.

Voor ons sprekend standbeeld is het een sappig schandaal, temeer daar een aantal protagonisten, waaronder Paus Innocentius XI en de Franse kardinaal d’Estrées zich ofwel bij de neus genomen voelden, of hun kar moesten keren.

Reden genoeg tot spot, zoals uit het volgende sonnet zal blijken. Daar komt een woord in voor dat wellicht enige uitleg behoeft. De niets-wording. Het einde van het gedicht verwijst naar het ‘Nada’ van Johannes van het Kruis: het niets als eindpunt van onze wording. In het niets houdt alles op en is er ook geen taal meer. De bevrijding van de menselijke wil is het einde van het spreken.