13. nov, 2015

Achterdocht

De inquisitie had overal in Rome ogen en oren. De grote obsessie was de uitbreiding van het protestantisme in Italië met alle middelen voorkomen, maar ook seksuele afwijkingen kwamen in het vizier van de hoge rechters. De zeventiende eeuw opent zeer toepasselijk met de brandstapel van Giordano Bruno en sluit met het proces Molinos.

De methoden zijn in de loop van de eeuw verzacht, maar de meedogenloosheid daarom nog niet verminderd. Er was in Rome en in veel andere landen in die tijd geen plaats voor een vrije opinievorming en je kon wel degelijk omwille van je denkbeelden, geloofsovertuiging of zelfs seksueel gedrag de nor in draaien, en dan moest je maar zien of je daar weer uit kon komen.

Populair is de inquisitie nooit geweest. Pasquino vertolkt wellicht het gezonde volksgevoel als hij onder meer de beknotting van de meningsuiting aanklaagt in het volgende sonnet.