10. nov, 2015

Santa Maria sopra Minerva

De Santa Maria sopra Minerva, met het dominicanenklooster aangehecht, is een gotische kerk waar de inquisitie kind aan huis is. Het is niet toevallig dat de afzwering van Miguel Molinos juist in deze kerk heeft plaatsgevonden.

De oprichting van de orde van de predikheren zoals de dominicanen in onze contreien ook genoemd worden, is nauw verbonden met het ontstaan van de eerste Inquisitie, opgericht bij Pauselijke bul door Innocentius III in 1199, om in de dertiende eeuw tot volle bloei te komen tijdens de kruistocht tegen de Catharen.

De Ordo Praedicatorum, (O.P.) is in 1215 is in Frankrijk door de Spaanse priester Dominicus Guzman gesticht, met als doel het Evangelie te verkondigen en ketterij te bestrijden. De orde werd goedgekeurd door paus Honorius III op 22 december 1216.