2. nov, 2015

Nederlandse paus

Op 9 januari 1522, na de dood van Leo X, werd Adriaan tot zijn opvolger gekozen, nadat de kardinalen in het conclaaf het niet eens konden worden. De keuze van een niet-Italiaan stootte in Rome op heel wat onbegrip.

Door zijn zuinigheid, waarmee hij zich afzette tegen de verspilling en de luxe die de hofhouding van de renaissance pausen voor hem kenmerkten, kreeg hij van de Romeinen bakken kritiek over zich heen. Iedereen die vroeger goed garen had gesponnen toen het niet op kon, wilde zijn bloed wel drinken, hoewel niemand zijn integere levenshouding, geleerdheid en vroomheid in twijfel vermocht te trekken.

Het protest was niet van de lucht en uitte zich onder meer in een aantal schotschriften, die aan de sokkel van Pasquino aangehecht werden.

Een van die gedichten begint met de volgende regels:

O del sangue di christo traditore

Ladro collegio chel bel vaticano

Alla tedescha rabbia hai posto in mano

Come per doglia non ti scoppia el cuore.

Dit sonnet hebben wij het in het Nederlands vertaald.