30. okt, 2015

Adrianus VI

Een van de eerste pausen die met de spot van Pasquino af te rekenen kreeg, was Adrianus VI, de enige paus ooit die afkomstig was uit de Nederlanden. Hij was de zoon van een scheepstimmerman en werd in 1459 geboren in Utrecht. Hij studeerde in Zwolle, waar hij doordrenkt was van de ‘devotio moderna,’ de mystieke hernieuwingsbeweging waarvan Thoma à Kempis de meest bekende vertegenwoordiger is. Hij promoveerde in de theologie en het kerkrecht aan de Universiteit van Leuven en werd er kanselier en rector magnificus van.

Om maar te zeggen dat het om een Nederlander met een Vlaamse kant ging. Zijn raadgevingen en deskundigheid konden op veel interesse rekenen en hij werd wel eens het ‘orakel der Nederlanden’ genoemd. Zodoende werd hij binnengehaald in het hertogelijk hof waar Margareta van Oostenrijk (1480–1530) de plak zwaaide tijdens de minderjarigheid van de latere Keizer Karel, van wie hij de leraar latijn werd.