15. okt, 2015

The making of

Ontstaan

Sinds zijn ontstaan begin de jaren negentig heeft de tekst vele transformaties ondergaan.

Hij is bewerkt tot hoorspel. Hij heeft enige tijd op de website gestaan. Het is een e-book geworden, en nu straks ook een echt boek, met kaft en bladzijden.

Het manuscript is in de jaren negentig aan verschillende uitgeverijen aangeboden, maar werd nooit uitgegeven. Is het de vloek van Angèle Manteau, die een sinistere rol heeft gespeeld, of komt het omdat het boek nog steeds storende informatie bevat over de kerkelijke gewoonten en geplogenheden die sinds het einde van de zeventiende eeuw nog niet zo zeer veranderd zijn?

De tekst berust op gevonden fragmenten uit de literatuur omtrent die tijd. Het boek is opgevat als een historische roman, en is geen geschiedschrijving in de zin van een feitelijk en gedocumenteerd verhaal.  Er zit met andere woorden ook heel wat fantasie in. Toch is het verhaal helemaal gebaseerd op bronnen uit de zeventiende eeuw.