14. okt, 2015

Ketter of geestelijke gids?

Waarom moet u dit boek lezen?

In de middeleeuwen en de renaissance was de ketter een gevreesde figuur die de samenleving spleet en de kerk verdeelde. De verbranding van Giordano Bruno in 1600 in Rome moge dienen als maanbeeld van deze periode.

Tegen het einde van de zeventiende eeuw lijken de ketters uitgestorven. Wellicht de laatste rij is een Spaanse priester die in Rome leefde, Miguel Molinos. Aan deze figuur hebben wij een heel boek gewijd, en we zijn er nog niet uit. Was hij een charlatan die goedgelovige katholieke vrouwen een oor aannaaide, of was hij een oorspronkelijke denker en stichter van een beweging die de kerkelijke overheid aanvankelijk verleidde, maar uiteindelijk na een roemrucht proces veroordeeld is?

Lees het boek en oordeel zelf. Heeft Molinos in zijn ‘Geestelijke Gids’ de weg getoond naar zielenrust en hartvrede in de boezem van de Schepper, of is hij een werktuig van de duivel zoals de Inquisitie meent aan te tonen?