Heet van de naald

30. dec, 2012

Getuige van vergruizing en verbruiksverspilling:
Het water snelt voorbij in vaarten en in slootjes,
En draagt een optocht van halmstokjes en wat strootjes,
Het glinsterende vlak vol rimpeling en trilling.

Een trage golfslag en een uitgestrekte rilling
Wat eendenkroos, in plooi gevouwen papierbootjes
Licht klotsend met wat trekjes en wat stootjes
Het stemt wellicht tot wat bezinning en verstilling

Bij flakkerende vlaggenstok en strakke wimpel
Zo volgt het oog een zaaddoos in gedachtestroom
Naast sparrennaalden rijdend op een waterrimpel

De spiegel van de vaart weerkaatst een mijmerdroom
Vol vragen ongesteld al is het antwoord simpel.
Onpeilbaar ver de diepte van de oeverzoom.

Pasquino scheurkalender 15 januari
29. dec, 2012

Bergamo, Italië.
De begonia is zowat de Belgische bloem bij uitstek.
Ik vind tenminste dat deze plant er veel van weg heeft, al ben ik weinig onderlegd in botanica.

28. dec, 2012

Bergamo, een parel van Noord-Italië. Zomaar een kerk binnengestapt.

27. dec, 2012

De onmin der gelovigen gaat meestal over details in de 'heilige schrift', zoals de twist over de sprekende slang, waar Nico Dros niet lang geleden een boek over schreef, dat ik niet gelezen heb, omdat mijn goesting voor alles meestal verstikt in dogmatische debatten. Uit de flaptekst van het boek:

"Overal ter wereld strijden gelovigen met elkaar over de zuiverheid van hun religie. Vandaag de dag denken Nederlanders graag dat religieuze fundamentalisten vooral in andere culturen of verre werelddelen met elkaar overhoop liggen. Toch is het nog niet zo lang geleden dat dergelijke conflicten zich ook in ons eigen land afspeelden. 

De gereformeerde synode van Assen sprak in 1926 het laatste woord over de uitleg van een passage in het bijbelboek Genesis. Was de slang die Eva tot de erfzonde verleidde een reptiel met een vleiend spraakvermogen? Of moest men het dier opvatten als een zinnebeeld van de duivel? Het ging hier om een heuse slang, oordeelde de synode, en wie een andere uitleg voorstond maakte zich schuldig aan Schriftaanranding. Deze uitspraak zou de bron worden van een kerkelijk conflict dat links en rechts in ons land oplaaide en jarenlang de gemoederen beheerste. Dit boek gaat over de ingrijpende gevolgen van Assen voor het Texelse vissersdorp Oosterend, ook wel bekend als het kleine Jeruzalem van het noorden. De later beroemd geworden dominee, J. J. Buskes, werd er ongewild het middelpunt van een felle geloofstwist. Een kerkscheuring was het gevolg en een kwart eeuw lang zouden twee gereformeerde kampen in vijandschap leven."   

 Naar Chris Coolsma

26. dec, 2012

Koi

De karpervijver, Manchester 2011