3. aug, 2017

Cijfers

Om van te duizelen

Je zou er draaierig van worden, van alle cijfers die we met elkaar zullen moeten kunnen verzoenen, om het zo kort te zeggen. Ik heb de afgelopen week weer veel erover bijgeleerd. De kern is een atmosferische watergenerator, pakweg 6000 € voor 150 liter per dag zuiver water uit de lucht.

Om die van energie te voorzien zullen we een kleine twintig zonnepanelen nodig hebben, bestendig tegen tropische omstandigheden. Dat zal opnieuw 6000 € minstens gaan kosten. Dit op grond van een zeer grove berekening die ik nog moet verfijnen. Het is nu allemaal even grosso modo.

Ik wil er graag nog een batterij zoals die van Tesla erbij doen, voor 6000 €, al is die optioneel. Het zou ook zonder gaan. Maar als er een was, dan zou je in de nacht natuurlijk meer water kunnen produceren. En ook van comfort in het huis kunnen genieten.

Geef me dan nog 6000 euro voor de verzending en douane, transport en ook de werken ter plaatse: fundamenten, waterput graven, omheinen, beschutting van de apparatuur. We hebben het zodoende alles bij elkaar geteld over een budget van minder dan een miljoen oude Belgische franken. Om heel precies te zijn. 24.000 €

Het moet natuurlijk allemaal op elkaar afgesteld zijn, en met elkaar in verhouding staan, zodat je genoeg water en stroom hebt om een groot huis leefbaar te maken, met gescheiden watercircuits. Dat moeten we dus gaan financieren. Op een of andere manier moet het mogelijk zijn het benodigde geld te verzamelen om het project uit te voeren. Dat zal niet zonder werk en arbeid gaan.

We hopen uit te komen bij een modulair systeem dat gemakkelijk op te bouwen en uit te breiden is. Het zal hopen geld kosten om aan te tonen dat dit werkt, maar op een gegeven ogenblik zal dit zichzelf terug betalen. Voorlopig is het nog een droom, en daar zal het de komende weken nu even bij blijven.

We gaan nu eerst even met vakantie en we gaan voorlopig de boeken sluiten. Einde augustus zijn we er weer terug.