1. aug, 2017

Dorheid

Woestijngrond

In mijn droom zie ik me daar al aankomen, in een dorre Afrikaanse vlakte, verschroeid door de zon, vergezeld door twee of drie standaard scheepvaartcontainers. Daar zit alles in wat ik de komende twee jaar zal nodig hebben om een autonoom bestaan uit te bouwen. Daar heeft iemand eerst goed over nagedacht.

Om te beginnen zullen we die containers op de juiste afstand van elkaar en op een stabiele ondergrond laten neerzetten. Tussen twee containers brengen we een dak aan, zodat woonruimte ontstaat. De dak-elementen die daarvoor nodig zijn, hebben we natuurlijk meegebracht, wat noopt tot nauwkeurig berekenen hoeveel je er nodig hebt, om ruimte in de containers te besparen.

Maar goed, een keer daar aangekomen, gaan we een voor een de dingen uitpakken die we meegebracht hebben: de zonnepanelen, de atmosferische waterbron, de batterij, de windmolen, de watercircuits, naast al het meubilair dat we hebben voorzien. We denken ook aan reflecterende serres voor de plantengroei volgens een aanbouwdesign in een honingraatmotief dat naar believen kan uitgebreid worden.

Misschien moeten we meteen ook aan een omheining denken, maar dat ligt ook weer gevoelig. Hoe dan ook, dromen zijn niet aan een budget gebonden, en je kunt allerlei extra’s bedenken, maar de oefening gaat nu zijn hoe we een stukje van die droom in werkelijkheid kunnen omzetten. Dan moet je wel aan het rekenen slaan. En stap voor stap vooruitgaan, want je kunt niet alles in een keer.

Laten we klein beginnen met een mini-machine en kijken of we die daar krijgen en of het werkt. Heel praktisch en bescheiden. Dat belet ons niet het grote plaatje voor ogen te houden. Een van onze tijdeloze doelstellingen is de woestijnvorming een halt toe te roepen. Misschien moetne we dat beginnen te doen aan de rand, waar de woestijn in de groene gebieden overgaat.

Die grens rukt elk jaar op, en een van die uitdagingen is om deze tendens te keren. Dat kunnen we doen door de rand meer bewoonbaar te maken en een betere levenskwaliteit te bieden voor de mensen die er wonen. De moderne technologie is in staat de oplossingen te voorzien die nodig zijn om de (rand van de) woestijn bewoonbaar te maken.