26. jul, 2017

Kohier

Ontwerp

Wat we nu eerst moeten doen is een lastenboek opmaken met prijsberekening van de noodzakelijke elementen die aangekocht en getransporteerd zullen moeten worden. Om water naar de woestijn te brengen, zullen we gebruik van atmosferische waterextractie moeten maken. De apparatuur die daarvoor nodig is,  bestaat en is commercieel beschikbaar.

Je moet er een beetje ingenieur voor zijn om dat prijsoffertes op te vragen en met elkaar te vergelijken. We zoeken zoals altijd de goedkoopste oplossing met de beste kwaliteit. We moeten echter ook verder denken dan water uit de lucht te halen. We moeten ook over wateropslag beschikken, en over gescheiden watercircuits.

Water A is drinkbaar en water B is om het toilet door te spoelen en de wasmachine te bedienen. Afvalwater uit het toilet wordt zwart genoemd, en dat van de wasmachine grijs. Daar zijn allerlei technieken ontwikkeld omdat te zuiveren en te recycleren, en dat is wat we in Afrika ook zullen moeten doen. In een land zonder waterleiding en elektriciteit is er al evenmin van een werkende riolering sprake.

Afvalwaterrecyclering zal dus een onderdeel moeten zijn van onze oefening. Je hebt daar onder meer een rietveld voor nodig, en dat brengt dan weer fotosynthese mee. Ook goed voor het vastleggen van CO2, wat ook nog altijd de bedoeling is. De bedoeling is autonome gebieden te scheppen die het zonder elektriciteitstoevoer, of wateraanvoer en –afvoer te stellen, met een comfortabel leven voor de bewoners.

Die moeten in het ideale geval ook hun eigen sla en groenten kunnen telen, om steeds over vers plantaardig voedsel te kunnen beschikken. Dat legt ook weer koolstofdioxide vast. Moet je waarschijnlijk ook serres voor hebben om niet te veel water te verdampen. Dat kost ook weer geld. Om het concreet te maken geef ik ons een budget van 25.000 €, aankoop, transport en inwerking stellen meegerekend.

Het kan veel geld lijken, maar in vergelijking met de kostprijs van een huis in België, vandaag volgens de voorschriften gebouwd, is dat een peulschil. De rest van het huis bouwen zal in Afrika veel goedkoper zijn dan bij ons. Ik houd u verder op de hoogte.