24. jul, 2017

Terug

Naar Afrika

Afrika is een uitgestrekt continent, dat weliswaar met grote problemen kampt, zoals woestijnvorming, en een sterk groeiende bevolking. Er zijn uitgestrekte verdorde arealen, en er zijn ook dichtbevolkte gebieden. In beide is schoon water schaars en bijgevolg duur en moeilijk te vinden.

Aan de andere kant is er een onuitputtelijke bron van energie voorradig: de zon. En in de lucht is vocht aanwezig, die je eruit kunt halen om er drinkbaar water van te maken. De technologie die daarvoor nodig is, bestaat. Het enige probleem is die ginder te krijgen. Dat zal geld kosten, maar het is een investering in de toekomst.

Het gaat erom – en nu word ik een beetje megalomaan – de woestijn in groene velden om te toveren. Stel dat dit zou lukken, dan hebben we een oplossing voor verschillende problemen: de economie in die landen zal er beter van worden. Er ontstaat ruimte voor de groeiende bevolking, en we zullen voorkomen dat grote aantallen klimaatvluchtelingen West-Europa zullen overspoelen.

Bovendien doen we iets aan broeikasgasprobleem. Door fotosynthese naar de woestijn te brengen kan een duurzame hoeveelheid CO2 uit de dampkring vastgelegd worden in planten. In tijden die bol staan van de waarschuwingen en de klachten omtrent de klimaatverandering en de vluchtelingenstromen die er een gevolg van zijn, is het een van de weinige dingen die we werkelijk kunnen doen.

Het is een positieve boodschap en een daadwerkelijke uitdaging voor de toekomst tegelijk. Ons project zal bovendien nieuwe kansen verschaffen aan achtergebleven gebieden die economische ontwikkeling best wel kunnen gebruiken, als dat maar op een duurzame manier gebeurt. We hebben de kennis en de technologie en we hebben alleen kapitaal nodig.

Dat heb ik niet, of toch alleen maar in zeer beperkte mate. Ik zal dus andere mensen moeten overtuigen, die dat kapitaal wel hebben. Dat zal alleen maar lukken met doorslaande argumenten, en dat kan alleen als je het ook becijfert. Over hoeveel geld hebben we het? Dat zou ik wel eens willen weten. Daarom probeer ik nu mogelijke leveranciers te benaderen. Die zie ik op Google  onder meer opduiken in de VS, India, China en Israël.