16. jul, 2017

Begeleid

Inkeren

Af en toe organiseren we in ons Huis van Vrede, Mystiek en Vrijheid te Vorst een gezamenlijke meditatie, die we telkens anders inkleden. We vertrokken bij de fysiologie van het menselijke lichaam, die bij meditatieve processen een zo belangrijke rol speelt. De eerste keer heb ik de nadruk gelegd op ons spierstelsel, geïnspireerd door de methode van Jacobson.

Nu we elkaar een beetje beter beginnen te kennen, kunnen we nieuwe wegen inslaan. We gaan het telkens iets anders inkleden, zodat het boeiend blijft. Ik heb nu een paar keer het genoegen gehad een meditatie in te leiden, en naarmate ik in de rol groei, merk ik dat er nog heel wat ideeën opborrelen, wat betreft de inkleding, de omkadering en de keuze van thema’s.

De tweede keer ben ik zo weinig mogelijk directief te werk te gaan, zodat iedereen zijn eigen weg kan vinden, zonder dat er een bepaalde filosofie of geloofsovertuiging opgedrongen wordt. Daarom heb ik naar thema’s waar geen of weinig culturele geur aan kleeft. Iedereen kan zich voorstellen een vogel of een vis te zijn, een bergbeklimmer of een pelgrim.

De eerste drie zijn vrij van confessionele connotaties. Met de vierde wordt dat moeilijker. Er zijn zeker nog andere mogelijkheden. Ik werk nog aan de vlinder. Het gaat telkens om een (in)geleide meditatie aan de hand van een verhaal. Daarom keer ik terug naar de waardenvrije onderwerpen. Het gaat telkens om een reis naar het licht. Dat is wat ze allemaal gemeen hebben. 

Jacobson is trouwens ook een reis, maar dan door het lichaam. In tegenstelling tot andere niet naar het licht, maar naar de duisternis van het innerlijke zelf, met gesloten ogen in een rustige en donkere kamer. Het is een ervaring op zich, en de kennismaking met deze methode was voor mij maatgevend in mijn ontwikkeling.

Edmund Jacobson (1888-1983) streefde bewust naar een waardenvrije methode waar iedereen mee wegkomt, ongeacht de geloofsovertuiging. Iedereen heeft een lichaam met spieren en dat is hetzelfde over alle grenzen heen, van taal, confessie, huidskleur of geaardheid. De methode staat open voor iedereen, en niemand hoeft zich uitgesloten te voelen, wellicht met uitzondering van spierziektepatiënten. Er is in elke redenering wel een gaatje te vinden, maar alle gekheid op een stokje, het is de beste methode om mee te beginnen.