4. jul, 2017

Omgevingsfactoren

Samen sterk

Het belang van de partner, de dichte familie en vooral de vrienden in de zorg voor mensen met psychische stoornissen is niet te onderschatten. Degenen die over een netwerk kunnen beschikken zullen het beter doen dan degenen die totaal geïsoleerd staan. Daar waar er geen netwerk is, bestaat een behoefte die eventueel met behulp van vrijwilligerswerking.

Daarom speel ik met het idee, te starten met een buddy- of coachsysteem voor psychiatrische patiënten, vooral dan degenen die in een isolement zijn terechtgekomen, om te helpen dat te doorbreken. Los van een goede medische verzorging, zijn er dikwijls heel wat andere problemen die zich stellen. Dat is wat we destijds deden voor Aidspatiënten, en dat zouden we ook kunnen doen in de sector van de geestelijke gezondheidszorg.

We moeten wel beseffen dat we veel vragen van onze vrijwilligers. Anderen helpen, kan mooi klinken, maar als we oog in oog staan met iemand die met een psychische aandoening worstelt, zakt de moed ons wel eens in de schoenen. Het zal alleen maar lukken als je de vrijwilligers selecteert, opleidt en vooral begeleidt.

Als je buddy’s of coaches uitzendt, moet je die ook ondersteunen door geregeld vergaderingen te houden, waarbij ze om te beginnen elkaar ontmoeten, en van elkaar kunnen leren. Het gaat niet alleen om uitwisseling van informatie, maar ook het delen en verwerken van emoties, die in de begeleiding af en wel eens oplaaien.

Wat we niet willen, is dat onze buddy’s en coaches er zelf onderdoor gaan, en daarom is het nodig de vinger aan de pols te houden. De betrokkenheid met de pupil kan ook te groot worden. Er kunnen allerlei gevoelens rijzen, zoals teleurstelling, boosheid, verdriet of schuld en schaamte. Daar kan een systeem van co-coaching ook al veel helpen.

Niet alleen collectieve vergadering, maar een systeem waarbij elke coach zelf een coach heeft, die als het ware co-coacht en vanop een afstand toekijkt. Juist die afstand is cruciaal, om de vrijwilliger te helpen, zelf de juiste afstand tot de pupil te bewaren. Dit om ontsporingen te voorkomen.

Alles staat of valt dus met een deskundig opleidings- en begeleidingssysteem.