2. jul, 2017

Depressie

In de put

Klinische depressie, en daarmee bedoel ik een anxio-depressief syndroom, waarbij angst en neerslachtigheid doorgaans samen voorkomen, is een frequent voorkomende psychische aandoening, die zich in verschillende maten en soorten kan voordoen. Niet elke episode van neerslachtigheid is meteen een ziekte. Klinisch betekent hier majeur of ernstig. Dat is wel een medische aandoening, waar een diagnostisch proces en een behandeling tegenover staan.

Om van depressie te kunnen spreken in de klinische zin dient een aantal symptomen samen voor te komen, zoals die te vinden zijn in DSM 5 wat staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, versie 5 uit 2013. Voorop staan de neerslachtigheid en het verlies van belangstelling of zin in dingen doen. Er komen zowat altijd slaapstoornissen erbij voor.

In de VS gaan statistisch berekend 3,7 levensjaren per leven eraan op. Dat is heel wat. Geheel verloren zijn die niet, maar de levenskwaliteit is ernstig geschaad en er bestaat een reëel risico op zelfmoord. Het economisch verlies in termen van medische kosten en werkverlet is reusachtig. Tachtig procent van de depressies blijft onbehandeld, tenminste in de VS luidens het National Institute for Mental Health.

WHO Europe heeft het over 50 % onbehandelde gevallen, met grote verschillen per land. Een op zeven Europeanen krijgt af te rekenen met een ernstige gemoedsstoornis in de loop van hun leven. Op ieder moment is er 7 % van de bevolking die in een majeure depressie verkeert. Dit stijgt tot een op vier als ook angst en lichtere vormen van depressie worden meegerekend.

Geestesziekten breed genomen zijn verantwoordelijk voor 20 % van de schade door ziekte Europawijd, en binnen de Europese Unie is dat zelfs 26%. Depressie is op zich verantwoordelijk voor 15 % van de ziektedagen. Sommige geavanceerde landen zoals Denemarken en Nederland melden dat 50 % van de langdurige werkonbekwaamheidsuitkeringen op de rekening van de psychiatrie te schrijven is, waarbij depressie de hoofdmoot uitmaakt.

Als het u gaat duizelen bij al die cijfers, moet u maar een ding onthouden: depressie is een realiteit met een hoge sociale en economische kost die zeker niet te veel maar juist te weinig behandeld wordt.