25. mrt, 2017

Kerk in beweging

Wie gelooft er nog?

In de kwaliteitskrant De Standaard van vrijdag 17 maart is wetenschapsjournaliste Hilde Van den Eynde op zoek gegaan naar godsdienstbeleving in onze samenleving.

“Religie in België bloeit, als je maar goed genoeg kijkt,” zo beweert ze. “Terwijl kerken leeglopen en priesters en gelovigen in ijltempo vergrijzen, blazen migranten uit christelijke landen het geloof in onze steden nieuw leven in.” Zij ziet overal initiatieven ontstaan waarbij mensen van verschillende origine de eredienst beoefenen en dat doet elke groep op haar manier.

“Van de Poolse madonna tot het halleluja van de gospelkerken: religie groeit als nooit tevoren en zet zo de geschiedenis op haar kop.”  Het artikel behoort tot het betalende gedeelte van de website van De Standaard, maar ik ga er geen geld voor uitgeven.

Hilde botst al meteen op God, uitgerekend in dezelfde omgeving, waar hij vanaf de jaren zestig het eerst op straat is gezet: in onze moderne steden. De kerk heeft zich bij ons de afgelopen eeuw meer en meer naar het platteland teruggetrokken, zo ver als mogelijk van de moderniteit, met haar communicatiemiddelen en haar welig vertier.

In de stad kunnen we vandaag nog oude kerken zien staan, maar die zijn doorgaans leeg, ook als er een zeldzame misviering wordt gehouden. Hilde ziet nu echter een beeld ontstaan dat indruist tegen alles wat u de voorbije decennia las over ontkerkelijking, en dat dankzij de inwijking. Het zijn immers degenen die van elders komen, die God opnieuw naar onze contreien brengen.

Het zijn niet alleen moslims die God in de bagage hebben. Veel vaker dan we denken, zijn het christenen. We kunnen wellicht nog iets van hen leren, als het op geloofsovertuiging – en het uiten ervan – aankomt.

"Ik geloof niet in God, maar ik mis hem wel," geeft Hilde toe, gepokt en gemazeld in de wetenschapsjournalistiek als ze is. Kristof Vadino heeft daar een indrukwekkende foto bijgeleverd, die ik hier met zijn stilzwijgende toestemming reproduceer. Ik vind het een bijzonder beeld waaruit enthousiasme spreekt, in de evangelische zin.

Dat enthousiasme zijn de westerse gelovigen, voor zover zij nog bestaan, een klein beetje kwijtgeraakt.