23. mrt, 2017

Sluiers

Und kein ende

Wanneer te veel instanties zich met de sluierdracht moeien, zul je op het einde van de rit ontdekken dat het uiteindelijk de vrouw is wier keuzerecht zal worden beperkt, om het probleem op te lossen. Moslimfeministen en feministische moslima’s zien zich in het lastige parket geplaatst dat ze niet alleen met het paternalisme in eigen kring moeten afrekenen, maar ook met dat van de politiek, die zich het politieke gezag toe-eigent over de klederdracht voor vrouwen.

 Er gaan nu immers meer en meer stemmen op die zouden willen dat de staatsmacht zich bemoeit met de hoofddeksels. Er is nu weer dat recente oordeel van een Europees hof, dat stelt dat een werknemer verwijzingen naar een bepaalde godsdienst die blijken uit de kledij, mag verbieden, maar dan wel alle godsdiensten gelijk de boot in.

Dat is ook wat geldt in het Franse model waarbij de overheid, in haar hoedanigheid als werkgever in scholen en openbare diensten het dragen van geloofskenmerken verbiedt. Niet alleen personeelsleden, ook schoolgaande kinderen kunnen daartoe verplicht worden. Zelf ben ik geen voorstander van dat Franse model. Ik vind niet dat het de emancipatie ten goede komt.

De school zou zich ten allen tijde warm en uitnodigend opstellen, en niet van tevoren al beginnen met allerlei eisen stellen. Voor veel ouders is het schokkend te moeten vaststellen dat religieuze accessoires gebannen worden, maar dat het de leerlingen wel vrij staat seksueel expliciete kledij te dragen.

Voor velen is dat een omkering van de waarden waarin zij opgevoed zijn en die ze als heilig aanzien. Je mag niet meer naar Jezus of de Koran verwijzen, maar bijvoorbeeld wel naar Disney figuren en ander merchandising materiaal. Elk spoor van religie wordt uitgebannen, maar het consumentisme heeft vrij spel. Wat voor een beeld creëren we zo?

Dwepen met lullige schertsfiguren mag, maar geloven in hogere waarden mag niet meer, of moet op zijn minst verborgen blijven. Is dat niet de triomf van de oppervlakkigheid over de diepte? Ik vind dat bepaald verontrustend. Is dat de samenleving die we willen?

Ik heb het al uitgebreid over sluiers gehad. Zie onder meer: http://www.dirkvanbabylon.be/172139241.