11. mrt, 2017

André Chouraqui

1917-2007

Nathan André Chouraqui, geboren op 11 augustus 1917 te Aïn Témouchent, in Algerije, was advocaat, schrijver, denker, vertaler en politicus in de jonge staat Israël. Hij werd onder meer bekend omwille van zijn vertaling van de bijbel, vanaf 1970 in afleveringen gepubliceerd, die in de Franstalige culturele ruimte de lezing van de Schrift ingrijpend beïnvloed heeft.

Als Algerijnse Jood studeert hij in zijn jeugdjaren de Thora bij een plaatselijke rabbi. Wanneer Frankrijk, waar hij studeert, door de Nazi’s bezet wordt, gaat hij in het verzet. Later, als raadgever van Ben Gurion staat hij mee aan de wieg van de staat Israël waar hij in 1958 gaat wonen en in 1965 onderburgemeester van Jeruzalem wordt.

Zijn bijbelvertaling maakt ophef, en de oude teksten lijken een nieuw leven te krijgen, door zijn frisse vertolking die de Joodse wortels van het Christendom blootlegt, en in herinnering brengt dat Jezus tot het Joodse volk behoorde. In 1990 publiceert hij bovendien een Franse vertaling van de Koran, een ander huzarenstuk.

Hij is actief in allerlei internationale verenigingen. In Februari 1990 verschijnt ‘L'Amour fort comme la Mort,’ zijn autobiografie die door de media enthousiast wordt onthaald, en in geen tijd meer dan honderdduizend exemplaren verkoopt.

Als ik hem hier graag met eerbetoon vermeld, al ben ik het zionisme niet welwillend toegedaan, en geen bondgenoot van de staat Israël, om het zacht uit te drukken, dan is het omwille van de spanwijdte van zijn kennis, en de spreidstand van zijn positie. Hij leest zowel de Thora, als de Bijbel en de Koran in de originele versie en vertaalt deze teksten ook.

Dat is al ongelofelijk.. Terzelfder tijd zit hij met zijn neus op de tragische verhalen van zijn tijd: het kolonialisme, de nazivervolging, de holocaust, de Algerijnse opstand, de oprichting van Israël. De oorlogen in het Midden-Oosten. Hij gaat voluit voor zijn overtuiging en ijvert voor zijn volk en zijn land, wat in de historische context te begrijpen is. Het is zijn goede recht.

Terzelfdertijd zet hij zich in voor de dialoog tussen de godsdiensten. Hij blijft zichzelf, maar eert de ander. Dat maakt van hem een bijzonder grote mens, die als geen ander in de Heilige Schrift wortelt.