24. feb, 2017

Huis van Vrede

Mystiek en vrijheid

Met dezelfde Thierry Limpens ben ik een facebookpagina begonnen in het Frans. Voor de gegadigden die deze taal machtig zijn: zoek op facebook Maison de Paix Mystique et Liberté. We staan er nu een week op, en de ontvangst was bijzonder hartelijk. We kregen een pak reacties, vind-ik-leuks en abonnenten. Geweldig.

Ik ben heel blij met deze aandacht omdat het om een positieve website gaat, die zich inclusief naar iedereen toe, openstelt voor reflectie, feedback en deelname. Wat we tot hiertoe binnenkregen, wijst er op dat die boodschap ook is aangekomen, en dat er wellicht wel een publiek bestaat dat er wat aan heeft.

We zullen er dus wel mee moeten doorgaan. Wat we daar in het Frans doen, en wellicht binnenkort ook in het Nederlands, als we het kunnen behappen, aan de ene kant, en anderzijds wat we probeerden te vertellen in onze gezamenlijke tekst ‘de antiradicale Islam bestaat wel degelijk’ zijn uitingen van een en dezelfde bezorgdheid.

We stellen immers vast dat deze tijd alleen maar argwaan, achterdocht en wantrouwen koestert als het om het geloof gaat. Dat is een recept voor kommer en kwel, want als wij niet meer mogen geloven in deze maatschappij, kunnen we niet in deze maatschappij geloven, zoals reeds eerder betoogd.

Nu de media bol staan van laster, achterklap en kwaadsprekerij ten opzichte van het geloof in het algemeen en de Islam in het bijzonder, moeten wij ons meer dan ooit inzetten voor een verdraagzame samenleving, waarin ieder zijn geloof mag belijden, binnen de grenzen van de openbare wetgeving en met respect voor de ander.

Daarom mogen wij niet zwijgen, maar moeten we spreken, om ons geloof te belijden, tot spijt van wie ’t benijdt. In onze groep gaat op zoek naar inspiratie uit de eeuwenoude literatuur omtrent het thema ‘mystiek en vrijheid.” Er is heel wat te vinden dat ook vandaag nog een verantwoordelijke levenshouding in liefde voor anderen en de eigen persoon kan staven.

Mocht iemand zin hebben om ons te helpen met de redactie en het beheer, dan hebben we niet liever, dan dat die persoon contact met ons zou opnemen.