22. feb, 2017

Coproductie

Islam maar anti-radicaal

Met Thierry Limpens heb ik een boeiende correspondentie opgezet, die heeft geleid tot een gemeenschappelijke tekst, en een gezamenlijk project, dat aanvankelijk in het Frans is opgezet, ‘Maison de Paix.’ Een en ander zal de komende dagen en weken duidelijk worden. We zijn op zoek naar mensen die zoeken, net als wij. Daar zijn twee kanten aan: de individuele zelfontplooiing en de vooruitgang van de samenleving.

Het komt er op aan die dingen te kiezen die goed zijn voor beide. Dat is perfect mogelijk omdat het een het ander niet in de weg staat. Juist door onze zelfontplooiing tot een goed einde te brengen worden we waardevol voor de maatschappij en onze naast omgeving. Daar past een dosis nederigheid bij, en een pak zelfbeheersing.

We moeten immers leren onze driften en opwellingen onder controle te houden, uit respect voor onszelf en voor de ander. Anderzijds moeten we loskomen uit onze remmingen en inhibities. Daar is een mens jaren mee bezig, met dat uitzoeken. Gelukkig kunnen we over de literatuur beschikken die ons aan de hand van de ervaringen van anderen in staat stelt onszelf beter te begrijpen.

Wat we moeten doen is die literatuur toegankelijk te maken voor een volk dat niet meer leest, toch geen boeken meer. Het moet tegenwoordig allemaal op een een scherm gebeuren. Ik vorm daar zelf geen uitzondering op, dus ik moet niemand met de vinger wijzen.

Met onze facebookpagina willen wij onder het motto ‘maison de paix, mystique et liberté” vooropgaan in de mystieke zoektocht naar de Ander, waarin wij ons eerst moeten verliezen, voordat we onszelf kunnen vinden. Wij nodigen iedereen uit die hier meer wil over weten, zich te melden zodat we je verder op de hoogte kunnen houden.

In onze gezamenlijke tekst, voorlopig nog onder embargo, omdat we die proberen te plaatsen in de pers, hebben we het erover, hoe jammerlijk het gesteld is met de institutionele inbedding van de Islam in België, en hoe groot de nood aan een tolerante Islambeweging. Laat de overheid haar steun geven aan grensverleggende initiatieven en stoppen met het betoelagen van netwerken die door vreemde mogendheden worden overheerst.