9. feb, 2017

Acta sanctorum

visionairbelgie.wordpress.com

Hoewel ik het over veel dingen met de auteur oneens ben, waarover morgen meer, geef ik graag deze link weer, omdat het een licht werpt op de rol van koning Boudewijn in het ontstaan van de grote moskee in het Jubelpark te Brussel.

https://visionairbelgie.wordpress.com/2017/02/09/grotemoskee/