25. jan, 2017

Wanen

Van alle wanen mag ik de megalomane,
Onder de inbeeldingen liefst de grootheidszucht.
Dan neemt de fantasie haar allerhoogste vlucht.
Dan tonen zij zich ijlings, al de momentane

Verheerlijkingen van mezelf en komt spontane
Zelfoverschatting op in pantomimeklucht,
En ook de hovaardij is niet meer van de lucht.
Verwaandheid is de max van alle wanen.

En ook ben ik niet vies van beetje schizofrene
Fata morgana’s, zo ver mogelijk gezocht,
Als nodig met behulp van hallucinogene

Substanties. Maar dan komt alsnog de achterdocht,
Het achterlijkste van de waanzinfenomenen,
Een vleermuis opgestegen uit de hellekrocht.

Pasquino sneak preview