10. jan, 2017

Er is geen God

Behalve God

Ik zal mezelf geen goede moslim noemen, en ook geen goede christen. Ik heb nog tijd om te proberen. Er kan me echter niemand verbieden mezelf een christen of een moslim te noemen. Sommigen proberen dat te doen op allerlei dogmata te wijzen, die dat zouden tegenspreken, maar mij zijn die niet bekend.

Katholiek zal ik mezelf niet meer noemen, maar Christen nog wel. Ik ben katholiek opgevoed en opgeleid, maar zoals ik reeds vaak heb verteld, heb ik een appeltje te schillen met de r.k. kerk. Zolang in de catechismus blijft staan dat homoseksualiteit een objectieve stoornis is, en dat homo’s in kuisheid moeten leven vind ik het toch maar een vrouwen hatende, homofobe en pedofiele oude-mannen-club. 

Ik beschouw mezelf als herstellend katholiek, waar ik me vroeger als een dissidente katholiek gedroeg. Dat ik de club verliet komt door paus Benedictus XVI. Hoe dan ook blijf je Christen, ook buiten de kerk. Ons waardenstelsel, ons engagement en finaal ons hele denken zijn gebouwd op een christelijk fondament dat onze Westerse beschaving sinds jaar en dag doordesemt.

Je kunt dat proberen van je af te schudden, maar dat lukt niet. Wat wel min of meer lukt is het integreren van die christelijke inspiratie met de hedendaagse kennis, die op wetenschap en techniek gebaseerd is. Binnen de kerk kan dat soms nog heel moeilijk verlopen, zolang het gezag de vooruitgang naast zich neer legt, maar buiten de kerk, en dat is waar meer en meer Westerlingen zich bevinden, gaat dat eigenlijk vanzelf.

Het is alsof de wetenschap en het geloof elk een hersenhelft bewonen, maar toch weten samen te werken om een coherent beeld van de wereld te scheppen, die steeds complexer en steeds moeilijker te ontcijferen is. Daar kan ook het Islamgeloof nog bij.

Er is geen God behalve God en Mohammed is zijn profeet. Ik kan dat als Christen aannemen en aanvaarden zonder Jezus te verraden, aangezien Mohammed Jezus als een profeet aanvaardt, en wellicht de grootste profeet van allemaal. Mohammed zelf niet meegerekend. Door de credoformule uit te spreken doe ik geen stap terug, maar wel een vooruit in de aanvaarding van de Goddelijke Openbaring, die we kennen uit de Heilige Schrift.