6. jan, 2017

Haatfabriekje

Onvermoeibaar vooroordelen spuiend

Hoewel de Heilige Schrift oorspronkelijk ook een wetboek is, en hoezeer het ook van invloed is geweest op de huidige wetgeving en rechtspraak, toch kunnen we vandaag de Bijbel noch de Koran vandaag nog als codex hanteren. Degenen die een letterlijke toepassing van het Woord Gods eisen, eigenen zich dat Woord toe, en brengen hun denkkader aan, voor zichzelf en voor de anderen, dat in wezen een beperking is.

Dat een letterlijke interpretatie van de voorschriften de norm zou moeten zijn, is een visie die bij de moslims die ik ken, al lang achterhaald is. Het is een verminking van wat de Heilige Schrift te bieden heeft, want het reduceert de inhoud tot legalistische discussies. Dat is het terrein van de farizeeën en Schriftgeleerden, die ruziën over de teksten terwijl het Midden-Oosten in brand staat en wij de grootste vluchtelingencrisis meemaken sinds mensenheugenis.

De openbaring mag tot ieder van ons spreken maar in onze moderne maatschappij van vandaag kunnen we niet zonder moderne wetten. De moslim van vandaag staat met zijn beide voeten in de dagelijkse werkelijkheid van een ingewikkelde maatschappij waarin hij in dit land volop deelneemt.

Ongelukkig genoeg is er nu een klimaat ontstaan, waarbij jij je als moslim steeds weer moet verantwoorden en kritiek doorstaan, vaak aan de hand van allerlei vooroordelen en sterke verhalen uit het onvermoeibaar haatfabriekje, dat ons wil wijs maken dat de enige Islam die telt, die van de extreme islamisten is, aan de hand van een maffe imam of een muffe moefti.

Elk middel is goed om de de Islam nog meer te schofferen en te kleineren. Om te beginnen met de Koran. Nu ja. Het is een pittig boek. Wellicht het pittigste onderdeel van de Openbaring. Eigenlijk iets voor gevorderden, ware het niet dat voor vele mensen het de enige Heilige Schrift is die ze kennen en erkennen.  Ik zie nog altijd niet in wat we ermee gaan winnen door dat verdacht te maken en in een kwaad daglicht te stellen.

We hebben een groot probleem van verstandhouding tussen elkaar, en dat gaan we niet oplossen door bij voorbaat elk overleg op te blazen, en altijd maar blijk te geven van minachting en een veroordelende geest die weet wat goed (wij) en kwaad (zij) is.