Andrea del Verrocchio (1435 - 1488): Het doopsel van Christus

Editoriaal

Louis Finson (Brugge, vóór 1580 - aldaar of Amsterdam, 1617)

Johannes de Doper

De voorloper

Zowel de christenheid als de islam erkent Johannes de Doper als een van de belangrijkste profeten. Hij was de tijdgenoot, en volgens het  Lukasevangelie de neef van Christus. Johannes geldt als diens wegbereider.

Zijn prediking, die oproept tot een deugdzaam leven, berust op het doopsel dat figuurlijk de ziel van de zonden wast. De rituele handeling van het dopen bestaat erin de nieuweling met water te begieten onder het uitspreken van woordformules. Het is dus een plechtige wassing of onderdompeling van de kandidaat, die zodoende een nieuw statuut verwerft

Dat statuut van gedoopt zijn, omvat om te beginnen de naamgeving. Het kind krijgt een naam, en als het om een volwassene gaat, een nieuwe, andere naam, dan de vorige. Hij of zij krijgt een peter en een meter, wat de geestelijke familieband verzinnebeeldt. Daardoor krijgt het doopsel ook de betekenis van opname in een gemeenschap.

Het doopsel  verleent bijaldien een naam, een identiteit, een groepsgevoel. Het is een nieuw begin, een nieuwe rekening van de zonden. Het watersacrament vormt het begin en het onderscheid van het christen-zijn, want moslims en joden dopen niet, zoals ze ook de kruisdood en de verrijzenis van Christus niet aannemen. Dat zijn van de elementen waarin het Christendom geheel apart gaat staan.

We hebben deze maand gewerkt aan een gezamenlijke tekst met Chris Coolsma, waarin het thema ‘doopsel’ aan bos is gekomen, vandaar dat het doopsel thema van de maand is geworden. Uittreksel van dit essay in wording zijn te vinden in onze winterblog.

Bijzonder aan de doopscène van Jezus is de aanwezigheid van duif die de aanwezigheid van de Heilige Geest aangeeft. Ook God de Vader wordt meestal weergegeven, bij Verocchio onder de vorm van twee handen. Hier is de grondslag van de Heilige Drievuldigheid te vinden. Louis Finson geeft God de Vader niet weer, maar er is natuurlijk wel de lichtinval.

Het doopsel van Jezus

25. feb, 2017

Johannes en Jezus

De scène waarbij Jezus door Johannes in het water van de Jordaan gedoopt wordt is ontelbare malen weergegeven in de schilderkunst. We hebben vijf voorbeelden in de diashow hieronder na elkaar gezet.

Proza en meer

25. feb, 2017

Essay

We hebben de rubriek Proza en meer hoger geplaatst in het menu en van nieuwe bijdragen voorzien. Hieronder een link naar de meest recente drie.

 • Co-productie

  In co-productie met onze nieuwe sparring partner Thierry Limpens deze bemerkingen over de rol van de overheid ten opzichte van de Islam.

  Arent (of Aert) de Gelder (Dordrecht, 26 oktober 1645 - aldaar, 27 augustus 1727)

 • Huichelaar

  In een weerbarstig gesprek met Rudi Dierick en enigszins op de polemische toer betreffende de aanvaarding en de integratie van Moslims.

  Francesco Albani (of Albano) (Bologna, 17 augustus 1578 – aldaar, 4 oktober 1660)

 • Waan en waarheid

  Verkenning van de waanzin, naar aanleiding van een schrijfopdracht, binnen onze dichtersclub Myriade. Wat is waan en wat is waar?

  John Gadsby Chapman (December 3, 1808 – November 28, 1889) De doop van Pocahontas

Met vriendelijke groet,

Dirk van Babylon