24. mrt, 2016

Verslagen

Tegen het geloof

Als wij vinden dat Moslims wel degelijk de nieuwe Joden zijn, dan gaat het erover dat de Moslims nu op een gelijke manier in de hoek worden gezet als de Joden toen, pakweg de jaren dertig. Het is de hoek waar de klappen vallen.

Moslims vandaag worden in dit land belaagd en beledigd, vernederd en verdacht gemaakt zoals de Joden in nazitijden. Met dat land bedoel ik Vlaanderen. Brussel is weer andere koek.

Binnen de Moslims heb je dan nog verschillende groepen. Gaande van de nieuwe vluchtelingen naar de bevolking die afstampt uit de migratiegolven van de jaren zestig en zeventig, waarvan de Marokkanen een groot aantal vertegenwoordigen. Daar is allemaal veel verschil in.

Ik had vandaag een vrouw van Tunesische afkomst in de praktijk. Een eenvoudige bejaarde dame met een hoofddoek die vond dat het allemaal de schuld van de Marokkanen was. Al die ellende met de aanslagen van 22 maart 2016. Tunesiërs doen zoiets niet. Het is een begrijpelijke reactie. Iedereen probeert afstand te nemen van de daders, en het is aangenaam te geloven dat ze tot een andere groep behoren, en van een andere soort zijn.

Dat is wat we allemaal wel een beetje doen. Ons proberen af te grenzen van de uiterste grenzen van de menselijke stupiditeit en verdorvenheid, zoals die tot uiting komen in deze grove uitbarstingen van geweld tegen een weerloze en onschuldige burgerbevolking. Ze zijn opgeëist door een groep die zich Islamitische staat noemt. Het zijn dus wandaden die luidens de mening van de daders in naam van de Islam zijn gebeurd.

Dat vinden wij Moslims nog extra verschrikkelijk. Dit is niet alleen een aanval op de vrije westerse waarden, maar meer nog op de Islam zelf. Het is een zware slag voor mensen die geloven.

Deze terreur is een aanval op onze menselijkheid, op onze broederlijkheid. Om die aanval te weerstaan moeten we niet toegeven aan opwellingen van argwaan en achterdocht, en haat voor de anderen. Haat roept alleen nog meer haat op.

België en Brussel op kop reageert opvallend sereen en rouwt gemeenschappelijk, de moslims incluis. De haatberichten op twitter en facebook daargelaten, vinden we elkaar in onze verslagenheid.