19. mrt, 2016

Schorem

Walging

We vernemen dat er in Antwerpen vier politieagenten zijn opgepakt omdat ze zich tijdens de diensturen en in uniform, naar verluid, te buiten zijn gegaan aan afpersing van vluchtelingen en migranten die wat mispeuterd hadden. Als dat allemaal waar is, dan is dat verschrikkelijk.

Dat er mensen zijn die misbruik maken van hun ambt en van het vertrouwen dat in hen gesteld wordt, om geweld uit te oefenen op kwetsbare personen, die geen klacht durven indienen.

Geld afpersen van de armsten onder de armen. Ik vind dat bijzonder verwerpelijk en als het om dienders gaat, is het nog veel erger.

Daar komen vandaag ook nog eens de beelden bij van Nederlandse voetbalsupporters op een terras in Spanje, die kleingeld gooien naar bedelende vluchtelingen. Dat is een ander voorbeeld van hoe ‘sterk, blank en machtig’ zich vermaakt ten koste van het nieuwe lompenproletariaat dat bij voorkeur gekleurd en Islamitisch is. Dan staat er geen maat meer op de scheldwoorden en verdachtmakingen.

Is dat het beeld dat we willen ophangen van het moreel superieure Westen dat andere naties de les spelt in termen van mensenrechten en respect voor de ander? De daders in deze twee los van elkaar staande voorvallen zijn vast dezelfden die neerkijken op andere rassen en de toevloed van vreemdelingen naar ons land veroordelen, onder het voorwendsel dat onze Christelijke beschaving op die manier ten onder dreigt te gaan.

Mooie beschaving die moet vaststellen dat er een veralgemeende normvervaging is opgetreden dewelke dergelijke extreme voorvallen mogelijk maakt. Er is vast veel meer dat het licht niet ziet. Mensen zonder papieren zijn menen zonder stem. Ze staan bloot aan allerlei gevaren en risico’s en kunnen blijkbaar niet op de openbare macht vertrouwen om een minimum van respect uit te oefenen.

Dat is bijzonder jammer, en het ondergraaft het gezag van de overheid. Het geeft me de indruk dat we er in vergelijking met pakweg einde vorige eeuw een stuk op achteruit zijn gegaan in termen van zedelijk gedrag ten opzichte van minderheden. Misschien dat vrouwen en holebi’s het beter doen, maar voor etnische groepen ziet het er lang niet zo rooskleurig uit.